’Hälsa och Samhälle’, Malmö 


Malmö Högskolas fakultetsbygning ’Hälsa och Samhälle’ er beliggende i sammenhæng med Malmö Almänna Sjukhus for at understøtte skolens ønske om at integrere undervisning med praksis.

Området er præget af fritliggende hospitalsbygninger, adskilt af grønne kiler der giver åben forbindelse til den tilgrænsende Pildammspark.

Bygningen er udformet som 2 bygningslænger omkring en mellembygning som en direkte spejling af skolens funktionsopdeling i undervisning og forskning.

De 2 længer er drejet, så de åbner for udsigten mod parken og giver plads til grønne pauserum imellem sig. Bygningens klima er overvejende baseret på naturlig ventilation i samspil med termoaktive konstruktioner.

Click here for text in English


Projektfakta:

Adresse:
Universitetssjukhuset MAS, Malmø, Sweden

Areal:
12.500 m²

Bygherre:
Malmö Högskola / RegionFastigheter Skåne

Ingeniør:
Scandiaconsult Elteknik AB
Tyréns Byggconsult AB
VVS Gruppen AS

Årstal:
1. præmie i projektkonkurrence 1998
Opført 2002-03

Præmiering:
Malmö Stad 2004

Tilbage