GYLDENDAL

gYLDENDAL

 

/ EN

The assignment involves a gradual renovation and modernisation of Gyldendal’s older, partially listed property in central Copenhagen. The aim has been to create a contemporary setting in an architectural overall solution, respecting the property’s cultural heritage, yet still supporting Gyldendal’s identity as a modern, future-oriented publishing house. 

The job has, among other things, included the establishment of a new main entrance, a new reception area and new street facades, renovation of courtyard- and gates, decoration of a new supervisor’s office and guardroom, larger assembly and meeting facilities, and a showroom.  

/ DA

Opgaven omhandler en trinvis renovering og modernisering af Gyldendals ældre, delvist fredede ejendom i det indre København.

Målet har været at skabe tidssvarende rammer i en arkitektonisk helhedsløsning, der respekterer ejendommens kulturhistoriske kvaliteter, og samtidig understøtter Gyldendals identitet som en moderne, fremtidsorienteret forlagsvirksomhed.

Arbejderne har blandt andet omfattet etablering af ny hovedindgang, nyt receptionsområde og nye gadefacader, renovering af gård- og portrum, indretning af nyt inspektørkontor og vagtstue, større forsamlings- og mødelokaler, samt showroom.

 

Address
Klareboderne 3, Copenhagen, Denmark

Client
Gyldendal

Engineer
Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører

Years
2005-2010

Adresse
Klareboderne 3, København K, Danmark

Bygherre
Gyldendal

Ingeniør
Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører

Årstal
2005-2010

 
 
<
 
^