Glashuset 


Glashuset er resultatet af et flerårigt forskningssamarbejde med SBI om anvendelse af højisoleret glas som primært facademateriale i byggeriet.

Bygningen er i to etager med et dobbelthøjt rum i den vestvendte ende. En kombination af klart og mat glas giver varierede dagslys- og udsynsforhold samt et betragteligt varmetilskud, som akkumuleres i husets tunge bygningsdele af beton.

Indeklimaet reguleres med indvendige solgardiner og naturlig krydsventilation via åbninger i bygningens facader.

Huset er på opførelsestidspunktet klassificeret som lavenergihus, med et varmeforbrug på mindre end halvdelen af forbruget i et normalt parcelhus af samme størrelse.

Glashuset har i en forsøgsperiode på ét år – med stor succes - været beboet af en børnefamilie, med henblik på at afprøve projektets teorigrundlag i praksis, herunder bygningens indeklimaforhold og funktionalitet under skiftende årstider og vejrforhold. 

I dag fungerer bygningen som fælleshus for de omliggende boligbebyggelser. 

Click here for text in English


Projektfakta:

Adresse:
Agernskrænten, Ballerup

Areal:
180 m2

Bygherre:
Ballerup Ejendomsselskab / KAB

Ingeniør:
Carl Bro

Landskabsarkitekt:
Svend Kierkegaard

Årstal:
Opført 1995-96

Tilbage