GLASHUSET

THE GLASS HOUSE

 

/ EN

The glasshouse is the result of many years of collaborative research with SBI, regarding the use of highly insulated glass as the primary façade material for the construction. 

The two storey building has a double high room in the west-facing end. A combination of clear and frosted glass enhances the varied daylight and visibility, and adds a significant contribution to heating the house, accumulated in the building’s heavy concrete components. 

The indoor climate is regulated using interior sun-blinds and natural cross ventilation via gaps in the building’s facades. 

At the time of construction, the house is classified as a low energy house. The heat consumption is less than half of what a normal single-family house of the same size consumes.

In a - very successful - trial period lasting a year, the glasshouse was inhabited by a family with children, in order to test the theory of the project in practice – including conditions for the indoor climate and functionality during the changing of seasons and weather conditions. 

Today the house is used as a common house by the neighbouring housing estates.

/ DA

Glashuset er resultatet af et flerårigt forskningssamarbejde med SBI om anvendelse af højisoleret glas som primært facademateriale i byggeriet.

Bygningen er i to etager med et dobbelthøjt rum i den vestvendte ende. En kombination af klart og mat glas giver varierede dagslys- og udsynsforhold samt et betragteligt varmetilskud, som akkumuleres i husets tunge bygningsdele af beton.

Indeklimaet reguleres med indvendige solgardiner og naturlig krydsventilation via åbninger i bygningens facader.

Huset er på opførelsestidspunktet klassificeret som lavenergihus, med et varmeforbrug på mindre end halvdelen af forbruget i et normalt parcelhus af samme størrelse.

Glashuset har i en forsøgsperiode på ét år – med stor succes - været beboet af en børnefamilie, med henblik på at afprøve projektets teorigrundlag i praksis, herunder bygningens indeklimaforhold og funktionalitet under skiftende årstider og vejrforhold.

I dag fungerer bygningen som fælleshus for de omliggende boligbebyggelser.

 
 

Address
Agernskrænten, Ballerup, Denmark

Area
180

Client
Ballerup Ejendomsselskab / KAB

Engineer
Carl Bro

Landscape Architect
Svend Kierkegaard

Years
1995-96

Adresse
Agernskrænten, Ballerup, Danmark

Areal
180 m²

Bygherre
Ballerup Ejendomsselskab / KAB

Ingeniør
Carl Bro

Landskabsarkitekt
Svend Kierkegaard

Årstal
1995-96

 
 
<
 
^