Fyrtårnet

The light House

 

/ EN

The lighthouse is located by ‘Amerikakaj’ in Copenhagen’s free port, a newly developed quarter with very high density where new buildings are added to the area dominated by historical warehouses. 

The development contains 89 residences and consists of an open block in 4-6 storeys and a 15 storey tower building, joined around an elevated courtyard plateau above the underground car park. 

The unique view of the free port, the citadel and the entire central Østerbro is utilized, and at the same time the residences are shielded from the railway facilities and the heavily trafficked Kalkbrænderihavnsgade. 

Distinctive attics and bay windows, in interaction with characteristic slanting roof surfaces, provide the building’s architectural coherence. The sculptural effect is enhanced by the natural slate facing, interacting with the weather and the changing of light. 

/ DA

Fyrtårnet ligger ved Amerikakaj i Københavns Frihavn, en nyudviklet bydel med meget høj tæthed i samspillet mellem de historiske pakhuse og ny bebyggelse.

Bebyggelsen indeholder 89 boliger, og består af en åben karré i 4-6 etager og en tårnbygning i 15 etager, samlet omkring et hævet gårdplateau over det underjordiske parkeringsanlæg.

Den enestående udsigt til Frihavnen, Kastellet og hele det centrale Østerbro udnyttes, samtidig med at boligerne skærmes mod støjen fra baneterrænet og den stærkt trafikerede Kalkbrænderihavnsgade.

Markante kviste og karnapper i samspil med karakteristiske skrå tagflader giver den arkitektoniske sammenhæng i bebyggelsen. Den skulpturelle virkning forstærkes af beklædningen af naturskifer, som spiller med vejrligets og lysets vekslen, og giver let opfattelige referencer til bydelens historiske, stoflige karaktertræk.

 
 

Address
Pakhusvej 2-12, Copenhagen Ø, Denmark

Area
10.500 m²

Number of residences
89

Client
Carlyle Group / NCC

Engineer
Midtconsult a/s

Artistic advisor
Finn Reinbohte

Year
2005-06

Awards and honours
2008 The Municipality of Copenhagen

Adresse
Pakhusvej 2-12, København Ø, Danmark

Areal
10.500 m²

Bolig antal
89

Bygherre
Carlyle Group / NCC

Ingeniør
Midtconsult a/s

Kunstnerisk rådgivning
Finn Reinbohte

Årstal
Opført 2005-06

Præmieringer og anerkendelser
Københavns Kommune 2008

 
 
<
 
^