FÅBORG KRAFTVARMEVÆRK

FaaBORG HEAT AND POWER PLANT

 

/ EN

The Faaborg heat and power plant is located in an open landscape with Faaborg’s historic city centre as a backdrop.

The plant has a strict formal symmetry, built up around two identical gas engine systems and the dominating accumulator tank untraditionally placed in the middle of the composition.

In between the accumulator tank and the four surrounding building volumes, a light-filled and airy central space collects all of the departments and functions under one roof, giving optimal internal contact and access.

The facades are of light-colored masonry block, developed especially for the project. The masonry speaks to the typical materials of the historic merchant town and the careful detailing gives the plant a robust appearance.

/ DA

I 1990’erne udvikledes energisektoren med nye, decentrale kraftvarmeværker i en lang række danske byer. Modsat tidligere, hvor den slags anlæg var placeret i fjerne industriområder, blev de nu lagt frem i første parket, så borgerne kunne se og forstå hvor strømmen og fjernvarmen kommer fra.

Fåborg Kraftvarmeværk er beliggende i åbent landskab, med købstadens historiske bykerne som baggrund.

Værket har en stram formmæssig symmetri, bygget op om to identiske gasmotoranlæg og med den dominerende akkumulatortank noget utraditionelt placeret i kompositionens midte.

Imellem akkumulatortanken og de fire omgivende bygningskroppe dannes et lyst og luftigt centralrum, der samler alle værkets funktioner og afsnit under ét tag, med optimale forbindelser internt i anlægget.

Bygningens facader er i lyse teglbloksten, der er udviklet specielt til byggeriet. Murværket skaber sammenhæng med købstadens typiske stoflighed og detaljering, og giver værket en kraftfuld, monumental fremtoning.

 
 

Address
Sundvænget 5, Fåborg, Denmark

Area
1.750 m2

Client
Fåborg utility company

Engineer
Vagn Hansen A/S

Years

Construction period 1995-96
1st prize in design contest 1994

Awards and honours
Statens Kunstfond
The Municipality of Fåborg

Adresse
Sundvænget 5, Fåborg, Danmark

Areal
1.750 m2

Bygherre
Fåborg Forsyningsvirksomheder

Ingeniør
Vagn Hansen A/S

Årstal
Opført 1995-96
1. præmie i projektkonkurrence 1994

Præmieringer og anerkendelser
Statens Kunstfond
Fåborg Kommune 

 
<
 
^