Den Danske Ambassade i Tallinn

The Danish Embassy in Tallinn

 

/ EN

The Embassy is located on a quiet road with an exceptional view over a large park and Tallinn’s historic city centre. 

The Embassy takes form as a long, narrow, three-storey building with a unique over-hanging roof, visually opening the building to its surroundings. 

The building is organized with the Chancellery’s public and representative functions on the ground level, internal functions on the first level, and the ambassador’s residence on the second level. 

Offices and living quarters of the residence are all oriented towards views of the park and city, while the building’s internal circulation is located to the south. 

The shape of the building, materials and details refer to traditional Estonian architectural style: The facades are coated with a local lime-sandstone while the glass partitions, fixed screens and sliding shutters are made in oiled wood. 

/ DA

Danmark var blandt de første nationer, der anerkendte de baltiske landes selvstændighed i begyndelsen af 90’erne, og den nye ambassadebygning skulle med en åben og imødekommende arkitektur signalere venskabet mellem de to lande.

Ambassaden ligger på en rolig vej med storslået udsigt mod nord over Hirveparken, og bagved denne Tallinns smukke historiske bykerne.

Bygningen er formet som et smalt langhus i tre etager med et karakterfuldt udkragende tag, der visuelt åbner bygningen mod omgivelserne.

Kancelliets udadvendte og repræsentative funktioner er placeret i terrænplan, de mere interne ambassadefunktioner på 1. sal, og ambassadørens residens på 2. sal.

Cirkulation i bygningen foregår på sydsiden, mens arbejdspladser og residensens beboelsesrum alle er orienteret mod udsigten til park og by.

Bygningens form, materialer og detaljer har referencer til traditionel estisk byggeskik; facaderne er beklædt med en lokal kalksandsten, mens glaspartier, blændpartier og skydeskodder fremstår i oliebehandlet træ.

 
 

Address
Wismari 5, Tallinn, Estonia

Area
2.000 m²

Client
Ministry of Foreign Affairs of Denmark

Client consultant
Palaces and Properties Agency

Engineer
Etp Grupp

Years
1997-98

Adresse
Wismari 5, Tallinn, Estland

Areal
2.000 m²

Bygherre
Udenrigsministeriet

Bygherrerådgiver
Slots- og Ejendomsstyrelsen

Ingeniør
Etp Grupp

Årstal
1997-98

 
 
<
 
^