Danmarks Borgcenter


Den nye udstillingsbygning til Danmarks Borgcenter er opført på toppen af slotsruinen i Vordingborg, der er blandt de fineste og bedst bevarede fortidsminder fra den danske middelalder.

Nybygningen fremstår som et kileformet objekt med rustrød overflade af stål, der rejser sig op af terrænet - eller synes at synke ned i dette. Den er blevet bygget sammen med den ældre, lange bindingsværksbygning, der efter renovering og ombygning også indgår i anlægget.

Det arkitektoniske greb er motiveret af ønsket om at undgå et egentligt, nyt bygningsværk på slotsruinen, samt at fremhæve stedets særlige landskabelige karakter og udsigten mod havet, når man ankommer til borgruinen fra byens torv.

Bygningens form er desuden bestemt af byggefeltets afgrænsning, fredningsbestemmelser i borgterrænet, forekomster af fortidsminder i undergrunden, samt den stedlige topografi.

Et stejlt trappeanlæg i nybygningens fulde bredde åbner til det underjordiske niveau, der stikker ud under borgparken og skaber en dramatisk iscenesættelse af udstillingen, der både består af historiske genstande og af interaktive, audiovisuelle medier.

Der er til nybygningen valgt rustikke og stoflige materialer i slægtskab med borgruinens øvrige anlæg, med sigte på at underspille bygningens egen betydning i helhedsbilledet, og for at sætte den rette stemning om besøget på borgruinen.


Projektfakta:

Adresse:
Slotsruinen 1, 4760 Vordingborg

Areal:
I alt 1.440 m2, heraf 910 m2 nybyggeri og 330 m2 renovering

Bygherre:
Danmarks Bogcenter / Anlægsfonden Vordingborg Borg

Ingeniør:
COWI

Årstal:
1. præmie i konkurrence 2011
Opført 2012-14

Præmieringer: 
Præmiering af god arkitektur i Vordingborg kommune 2015

Tilbage