Danmarks Borgcenter

THE DANISH CASTLE CENTRE

 

/ EN

The new exhibition hall for the Danish Castle Centre is built on top of the castle ruin in Vordingborg, one of the finest and best preserved ancient monuments dating back to medieval Denmark. 

The new building is a wedge shaped object with a rust-coloured steel surface, rising from – or appears to be sinking into - the terrain. It has been built alongside the elder, long, half-timbered building which after renovation, also forms part of the grounds. 

The architectural concept is motivated by the desire to avoid an actual new construction on the castle ruin, and to accentuate the uniquely scenic character of the place and view of the ocean when arriving to the ruin from the city square. 

Furthermore the shape of the building is determined by the demarcation of the building plot, the preservation requirements of the castle grounds, the occurrence of ancient monuments in the subsoil, and the local topography. 

A steep flight of stairs as broad as the new building, leads to the underground level protruding under the castle park, creating a dramatic staging of the exhibition which consists of both historical objects and interactive, audiovisual media. 

Rustic and textural materials were chosen for the new building in order to correspond with the castle ruin’s other facilities. The aim was to downplay the building’s own overall significance and create the right atmosphere for visiting the castle ruin. 

/ DA

Projektet indgår i en større plan for fortællingen om Vordingborg som Danmarks magtcentrum i middelalderen, med de eksisterende borgruiner og stedets særlige topografi som kulisse.

Den nye udstillingsbygning er opført på toppen af slotsruinen, der er blandt de fineste og bedst bevarede fortidsminder fra den danske middelalder.

Nybygningen fremstår som et kileformet objekt med rustrød overflade af stål, der rejser sig op af terrænet - eller synes at synke ned i dette – og som er bygget sammen med den ældre bindingsværksbygning på stedet.

Det arkitektoniske greb er motiveret af ønsket om at undgå et egentligt, nyt bygningsværk på slotsruinen, og at fremhæve stedets særlige landskabelige karakter og udsigten mod havet, ved ankomst til borgruinen fra byens torv.

Bygningens form er desuden bestemt af byggefeltets afgrænsning, fredningsbestemmelser i borgterrænet, forekomster af fortidsminder i undergrunden, samt den stedlige topografi.

Et stejlt trappeanlæg i nybygningens fulde bredde åbner til det underjordiske niveau, der stikker ud under borgparken, og skaber en dramatisk iscenesættelse af udstillingen, der både består af historiske genstande og af interaktive, audiovisuelle medier.

Der er til nybygningen valgt rustikke og stoflige materialer i slægtskab med borgruinens øvrige anlæg, med sigte på at underspille bygningens egen betydning i helhedsbilledet, og for at sætte den rette stemning om besøget på borgruinen.

 
 

Adresse       
Slotsruinen 1, Vordingborg, Danmark

Areal
I alt 1.440 m², heraf 910 m² nybyggeri og 330 m² renovering

Bygherre     
Danmarks Bogcenter / Anlægsfonden Vordingborg Borg

Ingeniør   
COWI

Årstal
2012-2014
1 præmie i konkurrence 2011

Præmieringer og anerkendelser
2015 Prisen for God Arkitektur i Vordingborgkommune 

 

Address
Slotsruinen 1, Vordingborg, Denmark

Area
In total 1.440
m² (910 m² of new development and 330 m² of renovation)

Client
The Danish Castle Centre/The Construction fund Vordingborg castle

Engineer
COWI

Years
2012-2014
1st prize in competition 2011

Awards and honours
2015 Award for good architecture in Vordingborg Municipality

 
 
<
 
^