’Culture Casbah’, Rosengård, Malmö


Rosengård er en centralt beliggende bydel i Malmö, der hovedsageligt består af etageejendomme fra 60’erne og 70’erne udlagt i periodens typiske, åbne blokstrukturer med helt adskilte trafiksystemer. Området huser omkring 24.000 beboere, helt overvejende af udenlandsk baggrund med en meget stor andel af unge under 25 år.

Culture Casbah er et storstilet byudviklingsprojekt, der har til formål at tilføre bydelen en hårdt tiltrængt, positiv identitet, forbedre den arkitektoniske og sociale sammenhængskraft i området og fremkalde Rosengårds uudnyttede potentiale som et attraktivt, sammensat og levende byområde, midt i Malmö.

Bydelen fortættes via ny bebyggelse i afvekslende skala og form, fra række-, etage- og punkthuse til et egentligt højhus i 22 etager. Herved tilføres et varieret udbud af nye boligtyper og -størrelser med henblik på at øge beboertallet og den sociale energi, samt at opnå en mere varieret demografisk sammensætning i området.

Den nye bebyggelse samler sig om bydelens hovedstrøg, Rosengårdstråket, der omdannes til en artikuleret bymæssig promenade med forskellige pladsdannelser, og tilfører den rigide byplan tiltrængt variation og et let forståeligt urbant hierarki. 

Promenaden giver sammenhæng og virker som katalysator i bydelen; den fletter ind mellem de eksisterende bygninger med nye bygningstyper, nye bymæssige hybridfunktioner og oplevelsesrige skalaspring.

Erhvervslejemål af varierende størrelse med fleksible lejevilkår understøtter et levende miljø af butikker og iværksættervirksomhed, som kan bidrage til yderligere aktivitet og energi omkring hovedstrøget.

Den nuværende, utidssvarende trafikstruktur i bydelen ændres med sigte på at skabe fredelig sameksistens mellem bløde og hårde trafikanter, og styrke sammenhængen med den omkringliggende by. Årer for alle trafikformer bindes sammen gennem området, hvilket naturligt vil føre til øget færdsel og herved styrke tiltagene for øget social, kommerciel og kulturel aktivitet i og omkring bydelens uderum.

Ved krydset af Rosengårdsstråket og Västra Kattarpsvägen, hvor Rosengårdskvarteret møder omfartsvejen, rejser Rosengårdstårnet sig som et symbol på diversitet og åbenhed. Tårnet er en vertikal fortsættelse af promenaden, der rejser sig som en smal snoet gade i en bjergby med trapper, små pladser, offentlige funktioner, med udsigt over Malmö.


Projektfakta:

Adresse:
Rosengården, Malmø

Areal:
18.725 m2 over terræn

Bygherre:
MBK

Årstal:
1. præmie i indbudt konkurrence 2012

Status:
Under projektering

Præmiering:
MIPIM Award, Best Futura Project 2013

Tilbage