Copenhagen Plant Science Centre 


Opgaven omfatter en helhedsplan for udbygning af Københavns Universitet Science på Frederiksberg - den tidligere Landbohøjskole - med nye faciliteter for Det Biovidenskabelige Fakultet til undervisning og forskning indenfor avanceret plantevidenskab.

Helhedsplanen anviser udbygningen som 4 fritliggende glasvolumener i vekslende højder, der hver især knyttes til den lange, eksisterende 7-tages betonbygning med smalle mellembygninger.

Udbygningen bringer det samlede, ganske betragtelige bygningskompleks, i balance med de omgivende bygninger og byrum, åbner anlægget og trækker byen med ind i campusområdet i en inviterende gestus.

De transparente facader understøtter dette og bibringer husene et generøst, afvekslende dagslysklima som yderligere beriges af ovenlys, der trækkes ned i bygningernes indre via åbne atrier igennem alle etager.

Projektets gennemgående designtema er organiske celleformer, som har vist sig at være en fleksibel og robust form, der glimrende tilpasser sig både programkrav og de stedlige forhold.

Samtidigt bidrager cellemotivet til arkitekturen med nærliggende, konkrete referencer til centrets arbejdsområde: biovidenskabens forunderlige og mangfoldige univers, og virker desuden ’blødgørende’ på den krævede kliniske renhed og teknologitunge indretning i laboratorieområderne.

Udover at opnå et inspirerende lærings- og forskningsmiljø er elementer som transparens, overskuelighed og bevægelse i anlægget givet prioritet, med henblik på at motivere til uformelle møder mellem forskere, undervisere, studerende og øvrige brugere, og skabe rammer for et blomstrende fagligt og socialt miljø på fakultetet.

Opgaven omfatter gennemførelse af udbygningens to første etaper, der begge udføres som byggeri i lavenergiklasse 2015.


Projektfakta:

Adresse:
Bülowsvej, Frederiksberg

Areal:
1. etape 6.825 m2
2. etape 5.200 m2

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Ingeniør:
EKJ

Landskabsarkitekt:
Lundgaard & Tranberg Arkitekter i samarbejde med Kristine Jensen.

Årstal/status:
1. præmie i indbudt projektkonkurrence 2011
1. etape under opførelse 2013-16
2. etape under projektering

Tilbage