Collegium Juris 


Collegium Juris er etableret ved gennemgribende renovering af en etageejendom, der blev bygget som sygeplejerskeboliger til det tidligere Blegdamshospital i 1917, og er udbygget i 1938.

Kollegiets indretning er organiseret omkring en ny central hovedindgang, der via en forsænkning af forpladsen leder ind i bygningens parterreetage. Her findes kollegiets fællesfaciliteter i en åben, fleksibel struktur, hvor det sociale liv har plads til frit at udfolde sig.

På de fire øvre etager er kollegieboligerne placeret langs bygningens facader, med adgang fra gennemgående fordelingsgange. Boligerne varierer i størrelse, og giver mulighed for at bo alene eller to sammen.

I husets midte brydes fordelingsgangen af et fællesrum, der spænder på tværs af bygningskroppen og trækker dagslys ind fra begge facader. Fællesområderne er disponeret med køkken og opholdsrum, og danner således ramme om det daglige, sociale og praktiske fællesskab på hver enkel boligetage.

Fællesområderne er disponeret med køkken og opholdsrum, og danner således ramme om det daglige, sociale og praktiske fællesskab på hver enkel boligetage.

Indretningen styrker husets interne flow og giver mulighed for social interaktion på flere skalatrin, fra det store kollegiefællesskab i parterreetagens fællesfaciliteter, over de nære sociale relationer på boligetagerne, til privatlivet på det enkelte værelse.

Bygherrens vision med projektet er at styrke den internationale dimension i uddannelsen af studerende ved Københavns Universitet, både fagligt, sprogligt og kulturelt, hvorfor kollegiet har både danske og internationale beboere.

Kollegiet indeholder 48 boliger, med plads til 63 beboere. Tre boliger er indrettet til bevægelseshæmmede.

Click here for text in English


Projektfakta:

Adresse:
Nørre Allé 4-6, København N

Areal:
3.000 m², inkl. parterre

Bygherre:
Fonden Collegium Juris

Ingeniør:
Moe & Brødsgaard

Årstal:
1. præmie i projektkonkurrence 2010
Opført 2011-12

Tilbage