COLLEGIUM JURIS

COLLEGIUM JURIS

 

/ EN

Collegium Juris was established by extensively renovating an apartment building, originally built as nurses residences for the former ‘Blegdamshospital’ in 1917 and expanded in 1938.

The design of the dormitory is organized around a new central main entrance, leading into the building’s lower ground floor via a depression in the front area of the building. The dormitory’s shared facilities are located at the ground floor and are designed in an open, flexible structure, allowing room for the collective, social life.

On the other four upper floors, the dormitory rooms are placed along the facades of the building, accessible from linear passages. The residences vary in size, making it possible to live in either single rooms or share a room two people.

In the center of the house, the linear passage is interrupted by a communal room, reaching across the building volume and drawing in daylight from both facades.

The communal rooms are equipped with both kitchen and common room, and thus form a setting for the social, practical community of each individual floor. 

The design strengthens the inner flow of the house, allowing social interaction on multiple levels, reaching from the ground floor’s shared facilities where you take part in a larger community, to the closer social interaction of the residential floors, and finally the privacy of each individual room. 

The dormitory houses both Danish and international residents. The owner’s vision with the project was to strengthen the international dimension of the student’s education at Copenhagen University both professionally, linguistically and culturally. 

The dormitory contains 48 residences with room for 63 people. Three of the residences are designed for the physically disabled. 

/ DK

Collegium Juris er etableret ved gennemgribende renovering af en etageejendom, der blev bygget som sygeplejerskeboliger til det tidligere Blegdamshospital i 1917, og er udbygget i 1938.

Kollegiets indretning er organiseret omkring en ny central hovedindgang, der via en forsænkning af forpladsen leder ind i bygningens parterreetage. Her findes kollegiets fællesfaciliteter i en åben, fleksibel struktur, hvor det sociale liv har plads til frit at udfolde sig.

På de fire øvre etager er kollegieboligerne placeret langs bygningens facader, med adgang fra gennemgående fordelingsgange. Boligerne varierer i størrelse, og giver mulighed for at bo alene eller to sammen.

I husets midte brydes fordelingsgangen af et fællesrum, der spænder på tværs af bygningskroppen og trækker dagslys ind fra begge facader. Fællesområderne er disponeret med køkken og opholdsrum, og danner således ramme om det daglige, sociale og praktiske fællesskab på hver enkel boligetage.

Indretningen styrker husets interne flow og giver mulighed for social interaktion på flere skalatrin, fra det store kollegiefællesskab i parterreetagens fællesfaciliteter, over de nære sociale relationer på boligetagerne, til privatlivet på det enkelte værelse.

Bygherrens vision med projektet er at styrke den internationale dimension i uddannelsen af studerende ved Københavns Universitet, både fagligt, sprogligt og kulturelt, hvorfor kollegiet har både danske og internationale beboere.

Kollegiet indeholder 48 boliger, med plads til 63 beboere. Tre boliger er indrettet til bevægelseshæmmede.

 

Address
Nørre Allé 4-6, Copenhagen, Denmark

Area
3.000 m², including lower ground floor

Client
Fonden Collegium Juris

Engineer
Moe & Brødsgaard

Years
2011-2012
1st prize won in design contest 2010

Adresse
Nørre Allé 4-6, København N, Danmark

Areal
3.000 m², inkl. parterre

Bygherre
Fonden Collegium Juris

Ingeniør
Moe & Brødsgaard

Årstal
2011-2012
1. præmie i projektkonkurrence 2010

 
 
<
 
^