CBS ’Kilen’


Opgaven omfatter både strukturplanen for den fremtidige, fulde udbygning af CBS’s campusområde på Frederiksberg og et projekt for udbygningens første etape: En ny fakultetsbygning.

En langsgående stiforbindelse og et overordnet arkitektonisk greb med koncentrerede træplantninger er helhedsplanens bærende elementer, hvor nye bygninger etableres som kompakte, fritliggende volumener.

’Kilen’ har navn og form efter byggefeltets geometri. Bygningen består af en blødt formet underbygning, der fletter bygningen sammen med det omgivende landskab i terrænplan og herover en skarptskåret overbygning i fire etager.

Et skalformet atrium er bygningens hjertekammer, der giver adgang til alle bygningens funktioner samt plads til arrangementer, pauser og uformelle møder.

Skolens auditorier er indbygget i landskabets jordvolde med adgang fra centralrummet, mens studierum, kontorer og møderum er placeret langs overbygningens glasfacader med adgang fra balkoner rundt om atriet.

Overbygningens ydre karakteriseres af drejbare skodder af henholdsvis kobber, egetræ og matglas, der giver et skiftende facadeudtryk og dagslysklima alt efter årstid, vejrlig og døgntidspunkt, samt husets anvendelse.

Bygningens indeklima reguleres ved naturlig ventilation, baseret på den termiske opdrift i atriet og særligt udviklede, automatikstyrede spjæld der er indbygget i husets reolvægge.


Projektfakta:

Adresse:
Kilevej 14, Frederiksberg

Areal:
10.700 m²

Bygherre:
Copenhagen Business School

Bygherrerådgiver:
EMCON A/S

Ingeniør:
Niras A/S

Landskabsarkitekt:
Marianne Levinsen A/S + Algren & Bruun

Årstal:
1. præmie i projektkonkurrence 2002
Opført 2004-05

Præmieringer:
RIBA European Award 2006
Frederiksberg Kommune 2006

Tilbage