Kilen - Copenhagen business school

THE WEDGE - Copenhagen business school

 

/ EN

The assignment involves both the structural plan for the future complete expansion of the campus at Copenhagen Business School at Frederiksberg, and a project for the first stage of the expansion: A new faculty building.

A longitudinal connection of paths and an overall architectural concept with concentrated tree plantings are the principal elements of the Master Plan where new buildings are established as compact, separate volumes.

‘The Wedge’ has received its name and shape from the geometry of the building plot. The building consists of a softly shaped substructure, merging the building with the surrounding landscape at ground level, and here above a sharply cut four storey superstructure.

A shell shaped atrium is the building’s ventricle, giving access to all functions of the building plus making room for arrangements, breaks and informal meetings.

The auditorium of the school is built into the embankments of the landscape with access from the central space, while study rooms, offices and meeting rooms are placed along the glass facades of the superstructure with access from balconies around the atrium.

The superstructure’s exterior is characterized by rotatable shutters made of respectively copper, oak wood and frosted glass giving a varying expression of the façade and of the daylight climate, depending on the season, weather conditions, time of day, and use of the house.

The indoor climate of the building is adjusted by using natural ventilation, based on the thermal buoyancy in the atrium and on specially developed, automatically controlled slides, built into the shelving walls of the house. 

/ DA

En langsgående stiforbindelse og et overordnet landskabeligt greb med koncentrerede træplantninger er helhedsplanens bærende elementer, hvor nye bygninger etableres som kompakte, fritliggende volumener.

’Kilen’ har navn og form efter byggefeltets geometri. Bygningen består af en blødt formet underbygning, der fletter bygningen sammen med det omgivende landskab i terrænplan, og herover en skarptskåret overbygning i fire etager.

Et skalformet atrium er bygningens hjertekammer, der giver adgang til alle bygningens funktioner samt plads til arrangementer, pauser og uformelle møder.

Skolens auditorier er indbygget i landskabets jordvolde med adgang fra centralrummet, mens studierum, kontorer og møderum er placeret langs overbygningens glasfacader med adgang fra balkoner rundt om atriet.

Overbygningens ydre karakteriseres af drejbare skodder af henholdsvis kobber, egetræ og matglas, der giver et skiftende facadeudtryk og dagslysklima, alt efter årstid, vejrlig og døgntidspunkt samt husets anvendelse.

Bygningens indeklima reguleres ved naturlig ventilation, baseret på den termiske opdrift i atriet og særligt udviklede, automatikstyrede spjæld der er indbygget i husets reolvægge.

 
 

Address
Kilevej 14, Frederiksberg, Denmark

Area
10.700 m²

Client
Copenhagen Business School

Client consultant
EMCON A/S

Engineer
Niras A/S

Landscape architect
Marianne Levinsen A/S + Algren & Bruun

Years
2004-05
2002 1st prize won in competition

Awards and honours
2006 RIBA European Award
2006 The municipality of Frederiksberg

Adresse
Kilevej 14, Frederiksberg, Danmark

Areal
10.700 m²

Bygherre
Copenhagen Business School

Bygherrerådgiver
EMCON A/S

Ingeniør
Niras A/S

Landskabsarkitekt
Marianne Levinsen A/S + Algren & Bruun

Årstal
1. præmie i projektkonkurrence 2002
Opført 2004-05

Præmieringer og anerkendelser
RIBA European Award 2006
Frederiksberg Kommune 2006

 
 
<
 
^