Axel Towers


Ejendommen Axel Towers, der opføres hvor det legendariske forlystelsessted ’National Scala’ tidligere lå, rummer hovedsagligt kontorerhverv, samt et antal butikker, caféer og restauranter, der kan befolke og aktivere pladsen og byområdet.

Bygningen består af fem sammenvoksede, cirkulære ’tårne’ i forskellige højder; en komposition der relaterer til byområdets meget sammensatte skala og karakter, og giver huset en unik arkitektonisk identitet i helhedsbilledet.

Modsat tidligere bebyggelse på stedet er huset ikke sammenbygget med naboejendommene, men ligger frit på Axeltorv med adgang fra alle sider, og frigør sig på denne måde helt fra karrébyens retningsfaste, sluttede strukturer.

 

Motivet er at genskabe Axeltorvs slægtskab med det bånd af parker og byrum, der er reminiscenser af Københavns historiske voldanlæg, og som den dag i dag omkranser bykernen - fra Kastellet over Østre Anlæg, Botanisk Have og Ørstedsparken til Jarmers Plads og Tivolis haveanlæg.

Bygningens vandrette og lodrette Brise Soleil er en arkitektonisk hovedpointe, der med sin skyggetegning giver dybde og relief til den voluminøse bygning, udover at skærme for solen og bryde vinden om de krumme, tombakbeklædte facader.

Trapper, elevatorer, birum og teknikskakte er samlet i kerner i cirkelslagenes centre og efterlader etagearealerne langs de slyngede facader til fri indretning af åbne arbejdsarealer, cellekontorer, møde- og stillerum af forskellig størrelse, samt de ønskede, publikumsrettede funktioner ved gadeplan.


Projektfakta:

Adresse:
Axeltorv 2, København K

Areal:
23.000 m2 over terræn / 14.500 m2 under terræn

Bygherre:
NORDEN Ejendomme / ATP Ejendomme

Totalentreprenør:
Züblin

Kunstnerisk rådgivning:
Finn Reinbothe

Status:
Under opførelse 2013-16

Tilbage