Axel Towers

Axel Towers

 

/ EN

The five circular towers are an entirely new type of building ensemble in Copenhagen. Playful like neighboring Tivoli Gardens, robust enough to anchor a bustling part of town and generous in the spaces they offer people in and around them.

Axel Towers is situated where the medieval city center meets the block developments of Vesterbro, where the Circus Building, towering Axelborg and Arne Jacobsen’s SAS Hotel all demand their own space – just opposite Tivoli, which has provided the city with dreams, joy and magic for more than 150 years.

Anchoring a fast-paced city
In and around the five towers the promise of an open and generous building unfolds. The composition of partly intertwined towers breaks free from the block. Without front or back, Axel Towers can be reached from all corners while serving as an anchor in a fast-paced part of the city.

The towers draw circles like the pirouettes still performed at Tivoli’s old pantomime theatre or reminiscent of the round watchtowers which used to graze the ramparts of Copenhagen. Axel Towers is rooted in historical Copenhagen while enriching a contemporary public life.

The cluster of towers forms undulating interspaces that open the building towards the city with broad seating steps and an elevated square that draws public life into the heart of the building. At noon precisely, the sun reaches the square, offering everybody a calm space for a break. From up here Copenhagen reveals itself from a new angle.

On the ground floor, restaurants, cafés and shops offer themselves to the public. Office spaces with views of the city are located behind the rich copper-colored facades and brise soleil reliefs. The circular facades provide the work spaces with an abundance of daylight.

Stairways, lifts and technical installations are placed in the tower cores freeing space for large, attractive workspaces along the facades. This has led to new opportunities for workspace organization for the law firm Gorrissen Federspiel, Axel Towers’ main tenant.

/ DA

De fem runde tårne er en helt ny bygningstype i København. Legesyge, som det Tivoli de ligger tæt på, robuste nok til at forankre en travl bydel og generøse i de rum, de tilbyder folk i og omkring dem.

Axel Towers ligger der, hvor middelalderbyen møder Vesterbros stramme karréer. Hvor Cirkusbygningen, Axelborg og Arne Jacobsens SAS Hotel kræver deres eget rum – overfor Tivoli, der har leveret drømme, glæde og eventyrligt klovneri til byen i over 150 år.

Åbenhed og ro
I og omkring tårnene ligger løftet om en åben og generøs bygning der tilbyder ro og forankring et sted i byen, hvor tempoet er højt. Derfor ligger de sammenvoksede tårne frit på Axeltorv. Uden for- og bagsider kan man nå dem fra alle sider.

De er runde som de piruetter der danses på Tivolis gamle pantomimeteater og som de vagttårne der historisk set har stået på byens vold. Axel Towers både forankret i det historiske København og nutidigt omdrejningspunkt for et rigt offentligt liv.

Tårnenes cirkler danner mellemrum der åbner bygningen mod byen med brede siddetrapper og en hævet plads, der trækker livet helt ind i bygningens midte. Klokken 12 rammer middagssolen pladsen og tilbyder alle et sted at holde en solbeskinnet pause. Heroppefra ser man København på en helt ny måde.

I stueplan findes restauranter, caféer og butikker. Bag tårnenes kobberfarvede facader og dybe brise soleil -relieffer ligger arbejdspladser med udsyn over byen. De runde tårne giver et væld af dagslys til kontorerne.

Trapper, elevatorer og teknikrum er samlet i tårnenes kerner. Det giver plads til store, attraktive arbejdsarealer, der kan indrettes frit langs facaderne. Det har ført til nye måder at organisere sig på for advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, der er hovedlejer i Axel Towers.

 
 

Adresse
Axeltorv 2, København V, Danmark

Areal
23.000 m² over terræn / 17.500 m² under terræn

Bygherre
ATP Ejendomme / PFA Ejendomme / Industriens Pension

Totalentreprenør
Züblin

Kunstnerisk rådgivning
Finn Reinbothe

Årstal
2013 - 2017

Præmieringer og anerkendelser
2018 Bygningspræmiering, Københavns Kommune
2018 Publikumsprisen, Københavns Kommune
2017 Foreningen Hovedstadens Forskønnelses Diplom

Address
Axeltorv 2, Copenhagen V, Denmark

Area
23.000 m² above ground / 14.500 m² below ground

Client
ATP Real Estate / PFA Ejendomme / Industriens Pension

Contractor
Züblin

Artistic advisor
Finn Reinbothe

Years
2013 - 2017

Awards and honours
2018 The building prize, the Municipality of Copenhagen
2018 The audience prize, the Municipality of Copenhagen
2017 The Society for the Embellishment of the Capital Diploma

 
 
<
 
^