Axel Towers

The estate Axeltorv 2  at the site of the former entertainment center ‘National Scala’ - mainly contains offices, along with a number of shops, cafes and restaurants meant to populate and activate the square and urban area.

The building consists of five fused, circular ‘towers’ of different heights: A composition relating to the entire complex scale and character of the urban area, giving the house a unique architectural identity in the overall impression of the location.

Contrary to previous development at the site, the house is not combined with the neighboring properties but lies freely at Axel Square with access from all sides, in this way freeing itself entirely from the city block’s direction-fixed, closed structures.

The goal is to recreate Axel Square’s kinship with the network of parks and urban areas, reminiscent of the historic ramparts of Copenhagen which even today encircle the city centre, reaching from the citadel, across Østre anlæg park, Botanical Garden and H.C. Ørsteds park to Jarmers Square and Tivoli’s gardens.

The horizontal and vertical ‘Brise Soleil’ of the building is an architectural main point. The shading adds depth and relief to the voluminous building, in addition to shielding from the sun and providing shelter from the wind around the curved tombac covered facades.

 Stairs, elevators, secondary rooms and technical shafts are grouped as cores in the center of the circular curves, leaving the floorage along the winding facades free to establish open workspaces, cellular offices, meeting and quiet rooms of various sizes, along with the desired ground level functions directed at the audience.

Axel Towers

 

Ejendommen Axeltorv 2, der er opført hvor det legendariske forlystelsessted ’National Scala’ tidligere lå, rummer hovedsagligt kontorerhverv, samt et antal butikker, caféer og restauranter, der kan befolke og aktivere pladsen og byområdet.

 
Bygningen består af fem sammenvoksede, cirkulære ’tårne’ i forskellige højder; en komposition der relaterer til byområdets meget sammensatte skala og karakter, og giver huset en unik arkitektonisk identitet i helhedsbilledet.

Modsat tidligere bebyggelse på stedet er huset ikke sammenbygget med naboejendommene, men ligger frit på Axeltorv med adgang fra alle sider, og frigør sig på denne måde helt fra karrébyens retningsfaste, sluttede strukturer.

Motivet er at genskabe Axeltorvs slægtskab med det bånd af parker og byrum, der er reminiscenser af Københavns historiske voldanlæg, og som den dag i dag omkranser bykernen, fra Kastellet over Østre Anlæg, Botanisk Have og Ørstedsparken, til Jarmers Plads og Tivolis haveanlæg.

Bygningens vandrette og lodrette ’brise soleil’ er en arkitektonisk hovedpointe, der med sin skyggetegning giver dybde og relief til den voluminøse bygning, udover at skærme for solen og bryde vinden om de krumme, tombakbeklædte facader.

Trapper, elevatorer, birum og teknikskakte er samlet i kerner i cirkelslagenes centre, og efterlader etagearealerne langs de slyngede facader til fri indretning af åbne arbejdsarealer, cellekontorer, møde- og stillerum af forskellig størrelse, samt de ønskede, publikumsrettede funktioner ved gadeplan.

 
 

Address
Axeltorv 2, Copenhagen V, Denmark

Area
23.000 m² above ground / 14.500 m² below ground

Client
NORDEN ejendomme / ATP real estate

Contractor
Züblin

Artistic advisor
Finn Reinbothe

Years
2013 - 2017

Awards and honours
2018 The building prize, the Municipality of Copenhagen
2018 The audience prize, the Municipality of Copenhagen
2017 The Society for the Embellishment of the Capital Diploma

Adresse
Axeltorv 2, København V, Danmark

Areal
23.000 m² over terræn / 14.500 m² under terræn

Bygherre
NORDEN ejendomme / ATP ejendomme

Totalentreprenør
Züblin

Kunstnerisk rådgivning
Finn Reinbothe

Årstal
2013 - 2017

Præmieringer og anderkendelser
2018 Bygningspræmiering, Københavns Kommune
2018 Publikumsprisen, Københavns Kommune
2017 Foreningen Hovedstadens Forskønnelses Diplom