Arbejdermuseet

The Worker´s Museum

 

/ EN

The Worker’s Museum was expanded in conjunction with the complete renovation of the museum’s older and partially protected building, located in a densely built-up urban block in Rømersgade in Copenhagen.

 In order to respect the existing building as well as respecting sightlines from neighbouring buildings, the four new exhibition spaces are placed underneath the courtyard. 

A new low building completes the inner courtyard and contains the stair to the new exhibition spaces, which receive daylight via large lanterns and skylights in the courtyard. 

The building above grade is of brick with glass partitions of teak. The most recent significant change in the historical building is the decor of the loft above the museum’s legendary banquet hall, where you can experience the roof’s unique truss construction, along with image projections on the rough surfaces of the loft.

/ DK

Lundgaard & Tranberg Arkitekter har arbejdet med Arbejdermuseets fredede bygningskompleks i mere end 30 år, både for at beskytte og vedligeholde de historiske bygninger, men også for løbende at tilføre faciliteter så museet kan møde sit publikum på en tidssvarende måde, med respekt for kulturarvsværdierne.

Udbygningen af Arbejdermuseet er gennemført i sammenhæng med en omfattende renovering af museets ældre og delvist fredede ejendomme, der ligger i en tæt bebygget karré i Rømersgade i København.

For at respektere de eksisterende bygninger samt naboejendommenes udsyn er de fire nye udstillingssale udformet som et underjordisk anlæg under store dele af ejendommens gårdareal.

En ny lav bygning omslutter et indre gårdrum og rummer trappeforbindelsen til det nye udstillingsafsnit, der forsynes med dagslys fra store lanterner og glastage i gårdrummet. Byggeriet over terræn er udført i teglsten og glaspartier med profiler af teak.

Seneste større ændring i det historiske bygningsanlæg er indretning af tagrummet over museets legendariske festsal til udstillingsrum, hvor tagets særprægede hængeværkskonstruktion kan opleves sammen med billedprojektioner på tagrummets rå overflader.

 

 
 

Address
Rømersgade 22, Copenhagen C, Denmark

Area
4265 m² in total

Client
The Worker’s Museum in Copenhagen

Engineer
Jørgen Nielsen A/S

Years
Renovation of original buildings 1987-2014
Underground expansion 2005

Adresse
Rømersgade 22, København K, Danmark

Areal
I alt 4265 m²

Bygherre
Arbejdermuseet i København

Ingeniør
Jørgen Nielsen A/S

Årstal
Renovering af oprindelige bygninger 1987-2014
Underjordisk udbygning 2005

 
 
<
 
^