LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER

LUNDGAARD & TRANBERG ARCHITECTS

 

/ EN

Lundgaard & Tranberg Architects is a Danish architecture office founded in 1985 by architects Boje Lundgaard and Lene Tranberg.

Today the practice is a partnership of seven people and a major group of employees. Our practice is founded on the development and realization of original architectural concepts, elevating each individual project from the ordinary to innovative, visionary and poetic architecture.

The practice is shaped by the Nordic architectural tradition where humanism, craftsmanship, and simplification are regarded as central virtues. We view architecture as a public matter, concerning us all. At its best architecture rises above a narrow programme and becomes a generous gesture to the locality and society in a larger perspective.

/ DA

Lundgaard & Tranberg Arkitekter er en dansk tegnestue, grundlagt i 1985 af arkitekterne Boje Lundgaard og Lene Tranberg.

Tegnestuen er idag et partnerskab af syv og et større hold af medarbejdere. Vores praksis bygger på at udvikle og realisere originale arkitektoniske koncepter, hvor hvert projekt løfter sig fra det ordinære til at være nyskabende, visionær og poetisk arkitektur.

Tegnestuen er rundet af den nordiske arkitekt tradition, hvor humanismen, forenklingen og håndværket er centrale dyder. Vi ser arkitektur som et offentligt anliggende, der vedkommer os alle, og som i bedste fald løfter sig over det snævre program og bliver en generøs gestus til sted og samfund i et større universelt perspektiv.

 
 

“When You install a building in the sourroundings in which you happen to be,  then the nature of the exercise is not to point the finger at the others but to try to interweave with them.  Someone has once made an effort,  while others may not have had the chance to do so.  But we must live in these mixed contexts where everything is given in advance.”

Lene Tranberg from the book "Vibrations" by Karsten R.S Iversen
 
 
 

"Når du installerer et bygningsværk i de omgivelser man nu er i,  så er øvelsen ikke at pege fingre ad de andre,  men prøve at flette med dem.  Nogen har engang gjort sig umage,  mens andre måske ikke har haft mulighed for det.  Men vi skal leve i disse blandede sammenhænge,  hvor alting er givet.”

Lene Tranberg fra bogen “Vibrationer” af Karsten R.S Iversen
 
^